DNH bị lỗi 1 số tag

Hiện chức năng tag trên DNH bị 1 số lỗi:

  • Lỗi tags is invalid: Lỗi này mình không bị, nhưng đã có bạn khác bị:
  • Trong danh sách các tag, 1 số tag bị hiển thị lặp lại, 1 số tag khác thì không tồn tại (mặc dù có đến vài chục topic):

image

Thêm nữa là khi click vào tag để xem danh sách các topic, danh sách các topic hiện ra rất ít.

Ví dụ như tag sql-server có 142 topic, nhưng mở ra thì chỉ thấy 1:

Mình đã thử cả Google Chrome 81.0.4044.112 và Opera 68.0 trên Windows 10 đều bị lỗi này.

7 Likes

Mình cũng không bị lỗi này.

xem:

I create test topic

5 Likes

Mình vừa test thêm, tạo topic mới có gắn tag c thì bị lỗi tags is invalid, gắn tag springboot thì bị Internal Server Error :thinking:

5 Likes

Mình thử thì cũng giống @noname00.
Để ý thì hình như các tag bị nhân đôi đều có dấu gạch (-).

6 Likes

cũng đang debug và không biết lý do tại sao tag lại bị lỗi. :frowning:

5 Likes

Tag hai gạch là sẽ bị đúp, dù là ai thêm vào cũng bị: VS Code chưa xử lý đc lỗi raw_input() hoặc input()

3 Likes

Có 1 bug nữa rất buồn cười là trong khi gõ tên tag mà bật Unikey thì tag liền trước sẽ bị xoá.

2 Likes

Unikey gọi đến mã \b (mà).

3 Likes

Mình biết là có \b, nhưng mà như vậy cũng tính là bug vì trước đây DNH không bị lỗi như vậy.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?