Nên lập ra 1 topic chuyên tư vấn chọn cấu hình laptop, PC trên DNH

Mình nghĩ ad nên lập ra 1 tocpic chuyên tư vấn chọn cấu hình laptop, PC cho các bạn vì mình thấy có nhiều bài trùng lập về vấn đề này ! :slight_smile:

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?