Tạo topic mà hiện lỗi tags is invalid

mình tạo topic mà hiện lỗi tags is invalid là sao ạ?

Tag là c nên có thể dính lỗi vậy bạn. Anh @ltd xem trường hợp tag này với ạ.

Còn bạn tạo topic mà không có tag xem, mình sẽ sửa tag lại cho bạn.

4 Likes

Dạ ok anh để em tạo thử ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?