Meta để làm gì?

Meta có nghĩa là thảo luận các vấn đề liên quan đến diễn đàn của chúng ta DNH.

Tại sao lại cần meta?

Meta là nơi cộng đồng thảo luận và quyết định cộng đồng này là ai và chúng ta làm gì.

Meta dành cho các thành viên tích cực với diễn đàn và họ muốn đi xa hơn ngoài việc chỉ đọc và viết bài, họ muốn nâng tầm chất lượng của cả cộng đồng. Meta là nơi tất cả mọi người, bao gồm quản trị và người dùng, tụ tập và tranh luận về hướng đi của diễn đàn.

Meta cũng là lịch sử của diễn đàn. Là nơi lưu lại những sự việc của cộng đồng và văn hóa của cộng đồng đó. Mỗi sự thay đổi của diễn đàn thuộc về định hướng, luật lệ và tất cả mọi thứ sẽ được lưu trữ tại đây. Meta là ngôi nhà của tất cả những điều vụn vặt làm cho cộng đồng của chúng ta khác biệt: các thuật ngữ của riêng DNH, từ lóng, …

Vậy thì tôi có thể post gì ở meta?

  • Thảo luận về việc topic nào thì được phép? Topic nào thì không nên post và bị cấm?
  • Thảo luận về việc cộng đồng chúng ta muốn nhận được những câu trả lời như thế nào? Làm sao để phân biệt một câu trả lời có tính gây dựng và một câu trả lời troll, vô nghĩa.
  • Như thế nào là tiêu chuẩn cho các hành vi trong diễn đàn.
  • Làm như thế nào để có thể khuyến khích thành viên mới tham gia vào.
  • Đưa ra những ví dụ tốt về cách tạo một chủ đề thảo luận
  • Đưa ra những vấn đề và thách thức mà cộng đồng đang gặp phải, và cách giải quyết?
  • Chúng ta nên quản lý diễn đàn như thế nào, quản trị viên phải nên như thế nào? Khi nào chúng ta nên report một bài viết?
  • Làm cách nào để phát triển cộng đồng của chúng ta?
  • Tại sao (hoặc như thế nào) một luật lệ bị thay đổi?
  • Cách sử dụng diễn đàn
5 Likes
2 Likes
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?