student

Topic Replies Activity
Hạnh kiểm khá 1 tháng có sao không? 6 November 12, 2023
Tư vấn đăng ký học phần 7 October 31, 2023
Học lệch giữa các môn lập trình 6 September 25, 2023
Sinh viên cúp học nhiều ở đại học có sao không? 3 September 20, 2023
Sau khi đóng học phí, có phải đóng thêm tiền tín chỉ để đủ qua môn không? 3 September 15, 2023
Sinh viên năm 2 nên tham gia đội tuyển Olympic và ACM/ICPC hay đi thực tập lấy kinh nghiệm? 9 August 24, 2023
Bị buộc thôi học 5 August 18, 2023
Nghỉ lớp 11 lâu học lại gdtx phải làm thế nào? 8 August 17, 2023
Tư vấn nên làm gì sau khi bị buộc thôi học 45 August 7, 2023
Lớp 11 học kì 1 hạnh kiểm tốt, học kì 2 trung bình thì có được xét tuyển đại học bằng hình thức thi đại học không? 3 May 12, 2023
Bị hạnh kiểm yếu giữa kỳ 2, học kỳ 1 vẫn được hạnh kiểm tốt có sao không? 11 April 15, 2023
Hạnh kiểm khá có sao không?
fun
41 April 10, 2023
Học kì 1 được học sinh khá hạnh kiểm tốt, giữa kì 2 bị đánh dấu bài do xem tài liệu lúc thi thì sau này có bị ảnh hưởng gì không? 6 March 27, 2023
Tư vấn hiện trạng đang xem xét buộc thôi học 4 February 16, 2023
Hạnh kiểm yếu giữa kì 1, có thể lên hạnh kiểm trung bình hoặc khá vào cuối kì 1 không? 6 December 7, 2022
Có đáng bị hạ hạnh kiểm 7 December 3, 2022
Những việc sinh viên IT cần làm để tận dụng tốt 4 năm Đại học 7 November 8, 2022
Nếu bị hạnh kiểm khá thì có thể xếp hạng 1 không? 2 October 12, 2022
Bị hạ hạnh kiểm từ giỏi xuống khá có sao không? 3 October 1, 2022
Bảo lưu kết quả học tập 7 September 6, 2022
Xin thôi học tại trường Đại học 7 August 31, 2022
Có nên nghỉ học cấp 3? 6 May 19, 2022
Nỗi sợ rớt môn và chưa có cách học hợp lý
fun
6 April 20, 2022
Có nên bỏ học đi làm không? 10 March 28, 2022
Chán nản, khó khăn trong việc học lập trình, cảm thấy stress nặng nề 5 March 27, 2022
Sinh viên năm 3 muốn chuyển ngành từ Kỹ thuật phần mềm sang Machine Learning 2 March 19, 2022
Nỗi lòng cá nhân, cần giúp xác định bản thân và cách kiểm soát sự việc 45 March 10, 2022
Cuối năm cấp 2 vẫn loay hoay chưa biết định hướng 5 February 26, 2022
Sinh viên IT năm nhất có nên học trước môn Trí tuệ nhân tạo và Đồ họa máy tính? 9 January 16, 2022
Kinh nghiệm hay bằng giỏi 6 December 27, 2021
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?