student

Topic Replies Activity
Hạnh kiểm khá có sao không?
fun
43 June 12, 2024
Bị buộc thôi học thì phải làm sao? 5 June 3, 2024
Học kì 1 hạnh kiểm tốt, học kì 2 hạnh kiểm yếu, thì có sao không? 2 May 5, 2024
Giữa học kì 2 bị hạnh kiểm yếu, cuối kì không mắc sai phạm thì có được xét hạnh kiểm lại không? 5 April 25, 2024
Tư vấn nên làm gì sau khi bị buộc thôi học 47 April 14, 2024
Bị hạnh kiểm yếu giữa kỳ 2, học kỳ 1 vẫn được hạnh kiểm tốt có sao không? 13 April 10, 2024
Hỏi cách xử trí nhóm bạn với nhà trường 3 April 6, 2024
Bị hạ 1 bậc hạnh kiểm tháng, cuối năm còn có thể được học sinh xuất sắc không? 2 March 28, 2024
Thắc mắc về đánh giá hạnh kiểm lớp 9 6 February 9, 2024
Thời khoá biểu là sự khác biệt giữa học sinh và sinh viên 5 February 9, 2024
Hạ hạnh kiểm giữa kì 2 có sao không? 3 February 1, 2024
Học kì 1 bị hạnh kiểm yếu, học kì 2 được hạnh kiểm tốt thì cả năm có được tốt không? 6 December 14, 2023
Hạnh kiểm khá 1 tháng có sao không? 6 November 12, 2023
Tư vấn đăng ký học phần 7 October 31, 2023
Học lệch giữa các môn lập trình 6 September 25, 2023
Sinh viên cúp học nhiều ở đại học có sao không? 3 September 20, 2023
Thắc mắc về việc thôi học đại học 2 September 16, 2023
Sau khi đóng học phí, có phải đóng thêm tiền tín chỉ để đủ qua môn không? 3 September 15, 2023
Sinh viên năm 2 nên tham gia đội tuyển Olympic và ACM/ICPC hay đi thực tập lấy kinh nghiệm? 9 August 24, 2023
Bị buộc thôi học 5 August 18, 2023
Nghỉ lớp 11 lâu học lại gdtx phải làm thế nào? 8 August 17, 2023
Học cả đại học và cao đẳng 3 July 21, 2023
Lớp 11 học kì 1 hạnh kiểm tốt, học kì 2 trung bình thì có được xét tuyển đại học bằng hình thức thi đại học không? 3 May 12, 2023
Học kì 1 được học sinh khá hạnh kiểm tốt, giữa kì 2 bị đánh dấu bài do xem tài liệu lúc thi thì sau này có bị ảnh hưởng gì không? 6 March 27, 2023
Tư vấn hiện trạng đang xem xét buộc thôi học 4 February 16, 2023
Hạnh kiểm yếu giữa kì 1, có thể lên hạnh kiểm trung bình hoặc khá vào cuối kì 1 không? 6 December 7, 2022
Có đáng bị hạ hạnh kiểm 7 December 3, 2022
Những việc sinh viên IT cần làm để tận dụng tốt 4 năm Đại học 7 November 8, 2022
Nếu bị hạnh kiểm khá thì có thể xếp hạng 1 không? 2 October 12, 2022
Bị hạ hạnh kiểm từ giỏi xuống khá có sao không? 3 October 1, 2022
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?