Học kì 1 hạnh kiểm tốt, học kì 2 hạnh kiểm yếu, thì có sao không?

Mình bị hạnh kiểm yếu ở học kì 2, nhưng học kì 1hạnh kiểm tốt có sao không ạ

Chỉ là tổng kết cả năm sẽ là hạnh kiểm yếu thôi, không sao cả đâu

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?