Giữa học kì 2 bị hạnh kiểm yếu, cuối kì không mắc sai phạm thì có được xét hạnh kiểm lại không?

Mình vừa bị hạnh kiểm yếu học kì 2
Vì sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi :((
Nhưng học lực và hạnh kiểm trong học kì 1 điều tốt và chưa hết cuối kì 2. Không biết có cách nào để mình không phải rèn hè không nhỉ?
Và cuối học kì 2 có xét hạnh kiểm lại không?

Điều này có nằm trong nội quy của trường bạn không? Ai bắt bạn vì lỗi này? Bạn đã bị xử lý như thế nào?

Có.

Mình bị giáo viên bên đoàn bắt và nếu như bị bắt thì sẽ bị hạnh kiểm yếu
Mình bị lập biên bản ạ

Thì như @noname00 đã comment ở post trước, có quy định nào về việc đó hay không. Nếu có quy định thì quy định đó có phù hợp với quy định chung của BGD hay không cũng là điều cần bàn đến

Vấn đề này mình thấy xem nội quy của nhà trường có cho phép dùng điện thoại trong trường học không? Và có vấn đề gì liên quan đến hạnh kiểm, mình nghĩ bạn nên hỏi thầy cô chủ nhiệm/giám thị của lớp sẽ đúng hơn đó?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?