Hạ hạnh kiểm giữa kì 2 có sao không?

em đang là hs lớp 10 chẳng may bị hạ hk gk2, kh biết có ảnh hưởng tới hạnh kiểm hk2 của em kh ạ

Trước hết, vì sao bạn bị hạ hạnh kiểm vậy?

1 Like

sao bạn không hỏi giáo viên chủ nhiệm luôn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?