Thắc mắc về việc thôi học đại học

Chả là em có câu hỏi muốn nhờ mọi người giải thích dùm.Kì này em bị cảnh cáo và buộc thôi học nhưng em đã làm đơn xin thôi học trước đó với lí do là nguyện vọng cá nhân thì theo mọi người trường có giải quyết cho em thôi học trước hay không ạ hay đợi đến lúc buộc thôi học và đuổi học luôn mà không cần giải quyết đơn thôi học trước ạ.Em cảm ơn mọi người!

Là sinh viên thì có vấn đề gì liên hệ với bên trường/phòng đào tạo/học vụ để giải quyết. Không lên trực tiếp được thì nhắn tin nhờ giảng viên hỗ trợ.
Bạn mong đợi gì khi đăng câu hỏi ở đây?

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?