macos

Topic Replies Activity
Code không chạy được trên xcode 4 January 19, 2024
Tìm lỗi sai và sửa 4 January 11, 2024
Hỏi về Push Notification trong thiết bị Apple từ Safari 2 September 17, 2023
Cách tối ưu hiển thị trên Terminal 1 July 18, 2023
Bị lỗi khi compile C++ trên VSCode 7 June 9, 2023
Hỏi về ký tự đặc biệt sau khi dùng std::flush trong c++? 7 April 9, 2022
Run the SQL Server 2017 on Mac OX with Docker 1 December 24, 2021
Chỉ cài trình biên dịch cho VS Code trên Mac OS 4 December 19, 2021
Gặp lỗi khi cài đặt SQL Server lên docker trên mac m1 4 November 12, 2021
Về đổi tên tài khoản admin trên macos 1 September 26, 2021
Iterm 2 and ZSH integration 3 August 10, 2021
Chạy lệnh Python bị lỗi: "can’t open file ‘py.py’: [Errno 1] Operation not permitted" 5 August 8, 2021
Làm thế nào để tìm được file output sau khi chạy Docker (output path "dist/...") 2 January 3, 2021
Sử dụng codeblock trên macos bị lỗi 2 December 24, 2020
Làm sao để đọc file subtitle .srt trên macos? 2 April 9, 2020
Cần giúp patch DSDT 1 February 21, 2019
iCloud Keychain tự recheck 1 December 8, 2019
Làm thế nào để kiểm tra xem Control đang có focus hay mất focus trong Swift MacOs 4 September 9, 2019
Máy Mac mini 2011 cũ có thể gửi ứng dụng lên itunes store được không? 2 August 14, 2019
Code Java trên Windows và đem qua Mac OS (có cài JVM) thì có chạy dc không? 2 July 18, 2019
Sử dụng Netbeans trên MacOS 1 July 5, 2019
Đổi tên tài khoản admin trên macbook 7 April 13, 2019
Lập trình C++ trên Visual Studio for Mac 8 August 29, 2018
Giúp về CSS responsive với máy Mac 7 June 2, 2018
Wiki cài đặt MacOS cho nhiều dòng laptop và PC cụ thể 1 May 25, 2018
Dùng vmware cài macOS để lập trình? 11 February 15, 2018
Hỏi về cách custom NSTextfield Cocoa trên MacOS (Objective C) 6 January 25, 2018
Xcode trên Mac os bị lỗi: Linker command failed with exit code 1? Cả netbeans cũng bị lỗi tương tự 1 January 18, 2018
Hỏi về cài macOS High Sierra trên máy ảo ở Windows 2 January 16, 2018
macOS High Sierra xuất hiện lỗi trao quyền root kể cả không cần nhập mật khẩu 10 December 3, 2017
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?