macos

Topic Replies Activity
Hỏi về Push Notification trong thiết bị Apple từ Safari 2 September 17, 2023
Cách tối ưu hiển thị trên Terminal 1 July 18, 2023
Bị lỗi khi compile C++ trên VSCode 7 June 9, 2023
Hỏi về ký tự đặc biệt sau khi dùng std::flush trong c++? 7 April 9, 2022
Run the SQL Server 2017 on Mac OX with Docker 1 December 24, 2021
Chỉ cài trình biên dịch cho VS Code trên Mac OS 4 December 19, 2021
Gặp lỗi khi cài đặt SQL Server lên docker trên mac m1 4 November 12, 2021
Về đổi tên tài khoản admin trên macos 1 September 26, 2021
Iterm 2 and ZSH integration 3 August 10, 2021
Chạy lệnh Python bị lỗi: "can’t open file ‘py.py’: [Errno 1] Operation not permitted" 5 August 8, 2021
Làm thế nào để tìm được file output sau khi chạy Docker (output path "dist/...") 2 January 3, 2021
Sử dụng codeblock trên macos bị lỗi 2 December 24, 2020
Làm sao để đọc file subtitle .srt trên macos? 2 April 9, 2020
Cần giúp patch DSDT 1 February 21, 2019
iCloud Keychain tự recheck 1 December 8, 2019
Làm thế nào để kiểm tra xem Control đang có focus hay mất focus trong Swift MacOs 4 September 9, 2019
Máy Mac mini 2011 cũ có thể gửi ứng dụng lên itunes store được không? 2 August 14, 2019
Code Java trên Windows và đem qua Mac OS (có cài JVM) thì có chạy dc không? 2 July 18, 2019
Sử dụng Netbeans trên MacOS 1 July 5, 2019
Đổi tên tài khoản admin trên macbook 7 April 13, 2019
Lập trình C++ trên Visual Studio for Mac 8 August 29, 2018
Wiki cài đặt MacOS cho nhiều dòng laptop và PC cụ thể 1 May 25, 2018
Dùng vmware cài macOS để lập trình? 11 February 15, 2018
Hỏi về cách custom NSTextfield Cocoa trên MacOS (Objective C) 6 January 25, 2018
Xcode trên Mac os bị lỗi: Linker command failed with exit code 1? Cả netbeans cũng bị lỗi tương tự 1 January 18, 2018
Hỏi về cài macOS High Sierra trên máy ảo ở Windows 2 January 16, 2018
macOS High Sierra xuất hiện lỗi trao quyền root kể cả không cần nhập mật khẩu 10 December 3, 2017
Ứng dụng làm bằng C# thì có dùng được trên macos hay không? 4 November 7, 2017
Apple chính thức release source code của iOS, MacOS kernel 10 October 4, 2017
Phần mềm đầu tiên các bạn cài trên máy tính PC sau khi cài lại hệ điều hành là gì? 24 September 27, 2017
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?