Làm sao để đọc file subtitle .srt trên macos?

cho em hỏi là làm sao để đọc file subtitle .srt trên macos ạ

Chỉ đọc sub thì download phần mềm Aegisub xuống.

Muốn xem phim có sub thì search Google how to add .srt subtitle to <tên video player> in macos.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?