Hỏi về cài macOS High Sierra trên máy ảo ở Windows

Hiện nay em đang định cài hệ điều hành macOS High Sierra lên máy ảo trên Windows nên muốn hỏi mọi người là khi cài có cần product key như cài Windows không ạ? Cảm ơn mọi người

macOS free mà, làm gì có product key. Hạn chế của macOS là nó chỉ cài trên các máy Apple.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?