Gặp lỗi khi cài đặt SQL Server lên docker trên mac m1

Em gặp lỗi này khi nhập lệnh để cài docker trên terminal thì làm sao để khắc phục ạ?

tự build image khác hoặc chạy docker trên vps x64 đi bạn. Lập trình với docker mà dùng M1 ở thời điểm này thì dở rồi

3 Likes

Cậu thiếu backslash ở cuối image name thì phải. --platform flag bị hiểu nhầm sang câu lệnh mới mất rồi.
Thử thêm backslash vài cuối image name nhé! :smile:

4 Likes

Thực ra container đã khởi tạo rồi đấy (dãy 318b bên dưới câu warning là container id) Giờ gõ docker ps xem container status ok chưa, rồi test thực tế bằng cách code cái app nhỏ, connect db bằng trình quản lý db hoặc access trực tiếp container xem có chạy tốt không

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?