Chỉ cài trình biên dịch cho VS Code trên Mac OS

E xài VS CODE theo em biết thì tải trình biên dịch MingW W64 này cho VS CODE nhưng em ko có link chuẩn ạ mong mn giúp đỡ e mới

Trên mac thì cài xcode và xcode command line là có đủ các công cụ cần thiết rồi. Không như window mới cần MingW để compile code C/C++

2 Likes

nhưng mà em tải VS CODE mà anh

Ý @qloved là Trên Mac cậu có sẵn clang từ xcode rồi, nên cậu không cần cài MingW nữa.
Cậu chỉ cần config để VS Code nhận clang là được.

Hope it helps!

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?