Sử dụng Netbeans trên MacOS

Mình có cài đặt phiên bản NetBeans giống trên máy Windows trên MacOs nhưng sử dụng Netbeans bị 2 vấn đề khá khó chịu:

  1. Cài đặt autocomplete code không hoạt động
  2. Khi mình click chuột vào 1 vị trí rồi code, sau đó click chuột đi vị trí khác thì cái đoạn code mình viết ở vị trí cũ sẽ chuyển hết tới vị trí mới gây lỗi liên tục

Bạn nào biết chỉnh ở đâu không chỉ giúp với vì mình mới dùng Mac

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?