Hỏi về Push Notification trong thiết bị Apple từ Safari

Hi các bạn, cho mình hỏi có cách nào push notification từ safari mà không cần tốn phí để mua tài khoản apple không? Hiện bên mình chỉ muốn test thôi chứ không xài lâu dài á.

Để gửi thông báo đẩy (push notification) từ Safari mà không cần tài khoản Apple Developer, bạn có thể sử dụng một số dịch vụ thông báo đẩy của bên thứ ba. Dưới đây là hai dịch vụ phổ biến mà bạn có thể thử sử dụng:

  1. OneSignal (https://onesignal.com/): OneSignal là một dịch vụ thông báo đẩy miễn phí và hỗ trợ gửi thông báo đẩy cho Safari. Bạn có thể đăng ký tài khoản miễn phí và sử dụng OneSignal SDK để tích hợp vào ứng dụng của mình. OneSignal cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết về cách tích hợp và sử dụng trong ứng dụng của bạn.

  2. Pusher Beams (https://pusher.com/beams): Pusher Beams là một dịch vụ thông báo đẩy dễ sử dụng và hỗ trợ gửi thông báo đẩy cho Safari. Pusher Beams cũng có kế hoạch miễn phí cho việc thử nghiệm và phát triển. Bạn có thể tạo một tài khoản miễn phí và làm theo hướng dẫn của Pusher Beams để tích hợp vào ứng dụng của mình.

Lưu ý rằng dịch vụ thông báo đẩy của bên thứ ba có hạn chế so với việc sử dụng tài khoản Apple Developer chính thức. Một số hạn chế có thể bao gồm số lượng thông báo giới hạn, không hỗ trợ các tính năng nâng cao hoặc không thể tùy chỉnh hoàn toàn. Tuy nhiên, đối với mục đích thử nghiệm và phát triển ngắn hạn, việc sử dụng dịch vụ thông báo đẩy của bên thứ ba có thể là một giải pháp tạm thời.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?