Làm thế nào để tìm được file output sau khi chạy Docker (output path "dist/...")

Chào anh/chị/các bạn,

Hiện tại mình đang dùng một thư viện tên là Loconotion để chuyển 1 trang Notion sang 1 static site. Thư viện này có dùng Docker nên mình đã sử dụng Docker để cài đặt. Sau khi chạy Docker xong thì mình nhận được thông báo như hình dưới (có vẻ mọi thứ đã thành công). Tuy nhiên mình không tìm được các file đã được xuất vào Output Path đã được Docker tạo trước đó. Mong anh chị giúp mình với.

*Mình gần như không biết Docker nên không biết có hiểu đúng không ạ.
Mình có cần chạy thêm lệnh nào khác để save hay xuất file đó ra không ạ.

Cảm ơn rất rất nhiều.

Trong docker-compose.yml có đề cập:

Cậu thử tìm trong thư mục /tmp trên máy cậu xem (nếu cậu chưa định nghĩa lại LOCONOTION_LOCAL_DIST).

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?