Code Java trên Windows và đem qua Mac OS (có cài JVM) thì có chạy dc không?

Em được biết JVM giúp chạy code Java trên các máy có cài JVM
Vậy thì nếu em code Java trên Windows và đem qua Mac OS (có cài JVM) thì có chạy dc ko ạ?

Về cơ bản thì 99% sẽ chạy được. Tuy nhiên có thể có 1% code không tốt bị phụ thuộc vào 1 nền tảng cụ thể thì sẽ tạch

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?