iCloud Keychain tự recheck

Tình hình là bạn mình cần sign out iCloud trên MacBook. Muốn sign out thì phải tắt hết các iCloud services, mà thằng Keychain tắt là nó lại tự bật lên, có bác nào có cao kiến gì không, em search google làm theo tí thì hỏng máy, may backup lại được :<received_516526478942233

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?