Chạy lệnh Python bị lỗi: "can’t open file ‘py.py’: [Errno 1] Operation not permitted"

Mình chạy lệnh Python trên Macbook Air mà cứ ra lỗi này /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/bin/python3: can’t open file ‘py.py’: [Errno 1] Operation not permitted, mọi người giúp mình fix lỗi này với

1 Like

Mac có sudo không nhỉ? Có thì chạy Python với sudo chưa?

Kiểu như:

sudo python3 py.py
1 Like

Mình chạy rồi những vẩn ra lỗi như trên

Hệ điều hành MacOS không cho phép bạn chạy trong thư mục của hệ thống trừ khi bạn cố tình chỉnh lại System Preferences and under Security and Privacy > Developer Tools, thêm Anaconda program ở “Allow Apps below to run software locally…” <= cách này rắc rối sự đời.

Cách giải quyết gọn nhẹ hơn: viết code python đặt trong thư mục thuộc phạm vi user bạn đang sử dụng, không để code ra ngoài phạm vi đó thì MacOS cho phép chạy ngon lành.

3 Likes

mình là người mới, bạn hướng dẩn giúp mình với ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?