Tìm lỗi sai và sửa

mng xem thử em sai lỗi nào vậy ạ

:joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy:


Dòng 6, thay vì &5, cậu phải truyền tham chiếu của biến a hoặc b (&a hoặc &b).
Tương tự như dòng 8.

Ngoài ra, dòng 6 cậu không nên để dấu space trước %d ở scanf pattern.

scanf("%d", &a);
3 Likes

làm sao để chạy phép toán ạ

Sorry, tớ không hiểu ý cậu. Có phải ý cậu muốn hỏi cách build và run chương trình?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?