linux

Topic Replies Activity
Cấu hình linux server 4 September 24, 2020
Làm thế nào để tạo và sử dụng nhiều phân vùng trên Ubuntu Linux? 3 May 19, 2020
Thực thi file Python trong PHP 4 May 3, 2020
Cách sort theo alphabet trong linux mà không dùng đến command sort có sẵn 8 April 27, 2020
Làm sao dùng chung file khi cài song song 2 hệ điều hành linux và windows 12 April 22, 2020
Máy tính cấu hình này có thể cài hệ điều hành win 10 song song với Linux mint được không? 4 April 19, 2020
Vai trò của stdin/stdout/stderr và các file descriptor có gì khác nhau? 2 April 16, 2020
Nhờ tìm sách: Lập Trình Linux - Tập 1, Tác giả: Hoàng Đức Hải, Nguyễn Phương Lan 5 April 7, 2020
Bộ nhớ Ubuntu bị đầy sau 1 đêm mặc dù không làm gì 6 April 2, 2020
Đổi màu để phân biệt giữa command và console output 3 February 28, 2020
Linux và Ubuntu cho người mới bắt đầu 14 February 26, 2020
Trình duyệt Google Chrome version 80 trên Ubuntu đụng với ibus-unikey? 4 February 16, 2020
Viết app trên Linux bằng gì? 7 February 15, 2020
Cách cấp quyền cho user trong linux? 15 January 20, 2020
Không tìm thấy lệnh cho Rust trên Linux 2 January 15, 2020
Hỏi về các download nhiều file cùng tên nhau trong linux 3 December 19, 2019
Đường dẫn file linux không hiện được? 2 December 1, 2019
Làm sao để đọc hiểu source code Linux Kernel nhanh? 3 December 2, 2019
Gcc không include được sys/syscall.h 3 November 29, 2019
Giải thuật tính xấp xỉ số PI sử dụng thư viện pThread trong C Linux 5 March 28, 2019
Lập trình module kernel linux 1 November 1, 2019
Load dữ liệu từ database không đúng thời gian thực 3 February 4, 2020
Thắc mắc về bắt sự kiện trong python 26 October 10, 2019
Debian và những distro khác của Linux 4 October 7, 2019
Chơi game trên cygwin 2 October 3, 2019
Có linux distro nào ít đụng chạm tới lệnh như windows không? 10 September 9, 2019
Hỏi về lệnh trong linux 6 September 6, 2019
7 bản phân phối Linux Non-Ubuntu cho người mới bắt đầu 31 August 30, 2019
Máy cấu hình yếu như này thì cài win hay họ linux? 7 August 26, 2019
Chuyển qua dùng Linux 22 July 10, 2019
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?