linux

Topic Replies Activity
Giải thích, hướng dẫn Linux 3 October 7, 2021
Lỗi khi không cài được kali linux 2 September 19, 2021
Hỏi đáp về Linux và mạng máy tính 12 August 22, 2021
Làm sao để tạo 1 bản phân phối Linux? 2 July 28, 2021
Teminal Ubuntu và Linux 10 July 21, 2021
Lỗi không gõ được số trên Kali linux 2021.2 11 July 2, 2021
Làm sao để lấy file lưu trong ubuntu từ window 5 June 14, 2021
Search file bằng C hay Bash thì nhanh hơn? 2 June 11, 2021
Cách thay đổi độ phân giải (Resolution) trong linux 26 May 24, 2021
Thắc mắc về việc compile kernel trong ubuntu 7 May 24, 2021
Code C đổi địa chỉ ảo thành địa chỉ vật lý chạy thành công trên Win nhưng chạy bị lặp trên Ubuntu 12 May 13, 2021
Câu lệnh hiển thị như task manager trên ubuntu 3 April 25, 2021
Làm thế nào để dừng câu lệnh trên linux php 1 April 12, 2021
Áp dụng biểu thức chính quy với lệnh grep 2 April 9, 2021
Lệnh wait() xử lí tiến trình trong linux 1 April 7, 2021
Lệnh exec() trong linux 2 April 7, 2021
Sự cố khi mode Monitor card Wifi 6 March 21, 2021
Linux driver cho usb wifi 2 March 17, 2021
Cài đặt plugin Vim trên server chung mà không gây ảnh hưởng đến user khác 3 March 9, 2021
Cần được giải thích dễ hiểu về process ID (PID) và $0 trong Linux UNIX 4 March 3, 2021
Lỗi GRUB khi khởi động 1 February 24, 2021
Lỗi khi cài đặt linux 3 December 22, 2020
Phần mềm chạy trên linux lite có ổn định không? 6 December 19, 2020
Lỗi NetworkManager không hoạt động trên Kali 3 November 28, 2020
Bắt đầu học Linux từ đâu? 24 November 11, 2020
Về vấn đề cài đặt linux 4 November 6, 2020
Hỏi về wifi trên kali linux? 9 October 17, 2020
Cấu hình linux server 4 September 24, 2020
Lỗi khi cài kali linux song song 3 September 5, 2020
CoBang, phần mềm quét mã QR cho Linux 1 August 13, 2020
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?