Lỗi khi không cài được kali linux

các bác cho e hỏi lỗi này là lỗi gì mà e ko cài đặt được hdh kali linux

Ngày nay may máy ai cần kim đâu, dùng bản 32bit là quá cũ, cổ lỗ sĩ bạn nhé, tải bản 64bit tại https://www.kali.org/get-kali/ về là cài được ngay.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?