Lỗi khi cài đặt linux


Em đang cài đặt linux nhưng đến đây lại không hiện phân vùng nào hết, trong khi đó em đã chia phân vùng rồi. Giúp em với ạ

máy tính thì không báo giờ sai, nó không hiện phân vùng nào tức là nó không thấy phân vùng nào
bạn post lên đây cũng chẳng ai giúp được gì, vì chẳng ai biết bạn đã cài hoặc chia phân vùng ở những thao tác trước đó như thế nào cả
còn trên giao diện có dấu + thì click vào đó để xem thử


Này là lỗi nó hiện ra ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?