linux

Topic Replies Activity
Linux for beginner 2 October 18, 2017
Bộ nhớ Ubuntu bị đầy sau 1 đêm mặc dù không làm gì 9 May 10, 2022
Tiến trình bị treo khi gọi hàm function() trong linux 11 May 1, 2022
Lỗi linux biên dịch 5 April 26, 2022
Lỗi SSH: Network error connection timed out 2 April 26, 2022
Kernel & Device Driver trên Linux 8 April 22, 2022
Nhập, sắp xếp, xuất trên hệ điều Ubuntu? 3 April 9, 2022
So sánh react và linux 6 March 27, 2022
Tạo 1 file với đường dẫn không tồn tại trong Linux 2 March 16, 2022
Không vào được VMware 1 December 23, 2021
Không thể gõ được kí tự hoặc phím số khi gõ mật khẩu su 14 December 21, 2021
Thay đổi biến môi trường PATH trên Linux 8 December 20, 2021
Ý nghĩa câu lệnh trong Linux 8 December 17, 2021
Quyền truy cập bị từ chối khi chạy lệnh WSLVIEW 1 December 3, 2021
Làm sao để bắt đầu sử dụng Linux cho người mới toanh? 40 November 14, 2021
Lọc nội dung trang web bằng proxy 4 November 3, 2021
Viết script đệ quy đếm file cùng loại trong folder linux 2 November 1, 2021
Tìm nền tảng học linux 3 October 10, 2021
Giải thích, hướng dẫn Linux 3 October 7, 2021
Lỗi khi không cài được kali linux 2 September 19, 2021
Hỏi đáp về Linux và mạng máy tính 12 August 22, 2021
IBus Bamboo - Bộ gõ tiếng Việt cho Linux 31 August 6, 2021
Làm sao để tạo 1 bản phân phối Linux? 2 July 28, 2021
Teminal Ubuntu và Linux 10 July 21, 2021
Lỗi không gõ được số trên Kali linux 2021.2 11 July 2, 2021
Làm sao để lấy file lưu trong ubuntu từ window 5 June 14, 2021
Search file bằng C hay Bash thì nhanh hơn? 2 June 11, 2021
Đường dẫn trong Linux 4 May 31, 2021
Cách thay đổi độ phân giải (Resolution) trong linux 26 May 24, 2021
Thắc mắc về việc compile kernel trong ubuntu 7 May 24, 2021
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?