linux

Topic Replies Activity
Lỗi khi cài đặt linux 3 December 22, 2020
Phần mềm chạy trên linux lite có ổn định không? 6 December 19, 2020
Lỗi NetworkManager không hoạt động trên Kali 3 November 28, 2020
Bắt đầu học Linux từ đâu? 24 November 11, 2020
Về vấn đề cài đặt linux 4 November 6, 2020
Hỏi về wifi trên kali linux? 9 October 17, 2020
Cấu hình linux server 4 September 24, 2020
Tìm thư mục chứa ảnh của icon trong Ubuntu 2 July 8, 2020
Làm thế nào để tạo và sử dụng nhiều phân vùng trên Ubuntu Linux? 3 May 19, 2020
Thực thi file Python trong PHP 4 May 3, 2020
Cách sort theo alphabet trong linux mà không dùng đến command sort có sẵn 8 April 27, 2020
Làm sao dùng chung file khi cài song song 2 hệ điều hành linux và windows 12 April 22, 2020
Máy tính cấu hình này có thể cài hệ điều hành win 10 song song với Linux mint được không? 4 April 19, 2020
Vai trò của stdin/stdout/stderr và các file descriptor có gì khác nhau? 2 April 16, 2020
Nhờ tìm sách: Lập Trình Linux - Tập 1, Tác giả: Hoàng Đức Hải, Nguyễn Phương Lan 5 April 7, 2020
Bộ nhớ Ubuntu bị đầy sau 1 đêm mặc dù không làm gì 6 April 2, 2020
Đổi màu để phân biệt giữa command và console output 3 February 28, 2020
Linux và Ubuntu cho người mới bắt đầu 14 February 26, 2020
Sự cố khi mode Monitor card Wifi 5 February 24, 2020
Trình duyệt Google Chrome version 80 trên Ubuntu đụng với ibus-unikey? 4 February 16, 2020
Viết app trên Linux bằng gì? 7 February 15, 2020
Cách cấp quyền cho user trong linux? 15 January 20, 2020
Không tìm thấy lệnh cho Rust trên Linux 2 January 15, 2020
Hỏi về các download nhiều file cùng tên nhau trong linux 3 December 19, 2019
Đường dẫn file linux không hiện được? 2 December 1, 2019
Làm sao để đọc hiểu source code Linux Kernel nhanh? 3 December 2, 2019
Gcc không include được sys/syscall.h 3 November 29, 2019
Giải thuật tính xấp xỉ số PI sử dụng thư viện pThread trong C Linux 5 March 28, 2019
IBus Bamboo - Bộ gõ tiếng Việt cho Linux 30 November 6, 2019
Lập trình module kernel linux 1 November 1, 2019
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?