linux

Topic Replies Activity
Làm thế nào để dừng câu lệnh trên linux php 1 April 12, 2021
Áp dụng biểu thức chính quy với lệnh grep 2 April 9, 2021
Lệnh wait() xử lí tiến trình trong linux 1 April 7, 2021
Lệnh exec() trong linux 2 April 7, 2021
Sự cố khi mode Monitor card Wifi 6 March 21, 2021
Linux driver cho usb wifi 2 March 17, 2021
Cài đặt plugin Vim trên server chung mà không gây ảnh hưởng đến user khác 3 March 9, 2021
Cần được giải thích dễ hiểu về process ID (PID) và $0 trong Linux UNIX 4 March 3, 2021
Lỗi GRUB khi khởi động 1 February 24, 2021
Lỗi khi cài đặt linux 3 December 22, 2020
Phần mềm chạy trên linux lite có ổn định không? 6 December 19, 2020
Lỗi NetworkManager không hoạt động trên Kali 3 November 28, 2020
Bắt đầu học Linux từ đâu? 24 November 11, 2020
Về vấn đề cài đặt linux 4 November 6, 2020
Hỏi về wifi trên kali linux? 9 October 17, 2020
Cấu hình linux server 4 September 24, 2020
Làm thế nào để tạo và sử dụng nhiều phân vùng trên Ubuntu Linux? 3 May 19, 2020
Thực thi file Python trong PHP 4 May 3, 2020
Cách sort theo alphabet trong linux mà không dùng đến command sort có sẵn 8 April 27, 2020
Làm sao dùng chung file khi cài song song 2 hệ điều hành linux và windows 12 April 22, 2020
Máy tính cấu hình này có thể cài hệ điều hành win 10 song song với Linux mint được không? 4 April 19, 2020
Vai trò của stdin/stdout/stderr và các file descriptor có gì khác nhau? 2 April 16, 2020
Nhờ tìm sách: Lập Trình Linux - Tập 1, Tác giả: Hoàng Đức Hải, Nguyễn Phương Lan 5 April 7, 2020
Bộ nhớ Ubuntu bị đầy sau 1 đêm mặc dù không làm gì 6 April 2, 2020
Đổi màu để phân biệt giữa command và console output 3 February 28, 2020
Linux và Ubuntu cho người mới bắt đầu 14 February 26, 2020
Trình duyệt Google Chrome version 80 trên Ubuntu đụng với ibus-unikey? 4 February 16, 2020
Viết app trên Linux bằng gì? 7 February 15, 2020
Cách cấp quyền cho user trong linux? 15 January 20, 2020
Không tìm thấy lệnh cho Rust trên Linux 2 January 15, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?