Lệnh exec() trong linux

Chào mọi người ạ, em đang có bài tập về system call exec() trong linux.


Em đã hiểu gần hết bài trừ câu “The multiplicationtable gets an argument arg and prints the arg times table.”. Mọi người có thể giải thích em nghĩa của câu trên được không ạ? Theo em thì ta viết một chương trình bản cửu chương rồi truyền tham số n vào để in bản cửu chương của n đó ra.

2 Likes

Hiểu vầy là đúng rồi đó bạn. Chúc bạn làm bài tốt!

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?