Làm sao để tạo 1 bản phân phối Linux?

Như tiêu đề, e muốn hỏi các bước để tạo ra 1 distro của Linux. Các kết quả search trên google của e thường là những cách sử dụng các tools như Linux Respin, Ubuntu Imager,… Các tools này có thể sử dụng để tạo 1 distro linux k ?

Bạn đọc Linux from scratch để biết cách làm nhé. Có một số cái (bước) dùng đến tool, một số cái làm thủ công.

Nếu tiếng Anh không thể đọc được link mình dẫn ở trên, chào mừng bạn đến với chủ đề/ câu hỏi fake.

8 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?