Tìm nền tảng học linux

Dạ em đang học linux, mạng, em muốn tìm nền tảng tự học kiểu như này :

Ảnh này em tình cờ đọc được trên mạng (do acc clone đăng nên không liên hệ được) em muốn tìm link web hoặc app của nền tảng học tập trong ảnh. Nếu anh chị nào nhận ra web trong ảnh thì giúp em với hoặc web tương tự giống vậy cụng được! Thanks

bạn muốn học gì từ linux?
nói là nền tản thì cũng chỉ là bài tập và chấm bài thôi, ở đâu cũng có, ngoài ra thì hackerrank cũng có phần linux shell có bài tập và submit để chấm

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?