Lỗi GRUB khi khởi động

Tự dưng máy em lúc mở máy lên đã bị như thế này rồi, mong các bác giúp đỡ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?