Lệnh wait() xử lí tiến trình trong linux

Em xin chào mọi người ạ.


Em có thắc mắc về dòng thứ 2 của kết quả đoạn code trên. Theo em tìm hiểu thì wait(&val) sẽ trả về exit state của tiến trình con (val=6) nên dòng thứ 2 phải hiển thị là 7 chứ ạ? Tại sao nó lại hiển thị là 1537, có nghĩa là tiến trình con đã kết thúc thất bại ạ?
Khi em thêm dòng exit(1 số nào đó) cho tiến trình con thì em phát hiện là nếu số đó lớn 0 thì hàm wait(&val) sẽ trả về một số ngẫu nhiên lớn hơn khô[email protected]@

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?