Quyền truy cập bị từ chối khi chạy lệnh WSLVIEW

Có bác nào dùng gói WSLU trên Windows Subsystem for Linux, bản Kali Linux bị lỗi như ảnh không ạ? Khi mở một liên kết hay một file trên windows bằng lệnh “wslview” thì báo lỗi “Access is denied”. Trong bản Ubuntu em vẫn dùng lệnh wslview để mở tệp trên windows không báo lỗi gì. Cao nhân nào biết giúp em với, em cảm ơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?