Không vào được VMware

mọi người cho em hỏi lỗi này là lỗi gì ạ . sau khi em cài lamp stack trong Xshell7 để làm wordpress thì máy ảo tự nhiên báo lỗi . Em reset và cài lại máy ảo vẫn không kết nối được lại

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?