Thông báo của service trong kali linux

tui đang học vài thứ về ssh, khi tui gõ “service ssh start” để khởi động thì nó vẫn chạy một cách bình thường, có điều nó không thông báo bất cứ thứ gì cả, nếu đúng phải như này
success
còn của tui thì
fail
khi tui bấm “service ssh stop” hay “service ssh start -v” cũng đều chạy bình thường nhưng không hiện ra bất cứ thông báo nào cả, tor cũng thế, “service tor start” hay stop đều vẫn chạy bình thường nhưng không hiển thị ra bất cứ thông báo nào, có ai biết cách khắc phục cái này không?

Hẳn là Kali Linux !
Mình dùng Ubuntu thì không thấy hiện …Chắc hệ điều hành dành cho Hacker nên nó sẽ hiện cái gì đó chăng…???

có cách nào để nó hiện thông báo ra không nhỉ?

cái lệnh service ssh start ( để start nó lên,)
Khi nào bạn ghi status, thì nó hiện trạng thái lên ( đang chạy, hoặc chưa chạy )
Còn tùy thuộc vào hiện tại mình đang sài bản bao nhiêu, có config file gì này kia không. ( có mấy bài gg đã có giải thích )
Mình chỉ quan tâm nó start là được ( không start được mới mệt ), cần gì thì status của nó xem.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?