Linux for beginner

Em chào cả nhà.
Em nghe đồn sau này làm bên nhúng thì các công ty toàn sử dụng linux
Tình hình là em mới cài ubuntu để tự học linux, trình của em là beginner, anh chị bạn nào cho em xin một vài lời khuyên và tài liệu (tiếng việt càng tốt ^^) để em có thể tự học tốt
em cám ơn cả nhà ^^

Bạn nên học bash command trước, tham khảo tại: https://ss64.com/bash/ , sau đó nên nghiên cứu shell script. Chịu khó đoc tiếng anh đi nhé.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?