Lỗi cài Kali linux

Mọi người ơi. E vừa cài đặt xong linux (kali )sau đó vào mà nó gặp lỗi như vầy : sau khi em vào nó hiện logo của kali và sau đó màn hình đen thui luôn . Mn giúp em với ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?