Đường dẫn trong Linux

Mọi người cho mình hỏi 2 cách khai báo đường dẫn này có gì khác nhau không?

/hammiu/data
/hammiu/data/

Một cái có / ở cuối và một cái không có. Mình cám ơn.

bạn nói thì phải kèm theo ngữ cảnh, không có ngữ cảnh thì ai mà biết được
mà có ngữ cảnh cụ thể thì bạn tự check luôn được rồi

đây là câu hỏi không cần thiết

4 Likes

Như bạn ở trên, nhưng tiện đây mình nói luôn
Tóm tắt nhanh:

  • Cái trên là khai báo có thể vừa là directory (thư mục) hoặc file
  • Cái dưới là khai báo chỉ có thể là 1 directory, nhưng không kèm thêm item con như file hoặc directory ở trong thì có thể bỏ / để thành cái trên cho gọn.

Lý do tại sao?
Mình nghĩ không ai có hứng đọc hết đâu nên mình viết ngắn gọn thôi: trong các môi trường giống Unix (Linux, BSD, MacOS, v.v…) đều có cái quy định là file hay directory cũng đều là file cả. Directory trong directory là tệp trong tệp, còn làm thế nào là do định dạng ổ đĩa làm cho (như ext4, apfs, fat32, xfs, zfs, v.v…).

5 Likes

Ở macOS, thì cd Desktop/cd Desktop cho ra kết quả giống nhau

Tuy nhiên, 2 cái này thật sự khác nhau, chi tiết như sau

foo/ is like foo/. , so if foo is a symlink to a directory, foo/ is a directory (not a symlink), and if foo is not a directory or a symlink to a directory, then you get a ENOTDIR error for anything trying to access foo/ . That’s the behavior on Linux.

5 Likes

Cám ơn bạn nhiều. Mình mới chuyển sang dùng Linux nên nhiều cái còn chưa biết.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?