Kali Linux gặp lỗi khi dùng lệnh apt-get install [tên chương trình]

Mong được sự giúp đỡ của mọi người

em cài kali linux 1.0.6
khi tính cài bộ gỏ tiếng việt thì máy em báo lổi.
thao tác của em:

apt-get install ibus-unikey

lổi là:

e unable to locate package

em dã thừ fix lổi này theo video:

sau khi làm theo video đến bước update : apt-get update.
em test lại lệnh: apt-get install ibus-unikey
thì kết quả vẩn báo lổi:

Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:

The following packages have unmet dependencies:
 libuhd003 : Breaks: gnuradio (< 3.7.8-3) but 3.6.5.1-1kali0 is to be installed
E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.

ai chỉ em với ạ ?

kali có phải cài ppa như ubuntu không nhỉ ? chạy thêm sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-vn/ppa rồi update cài thử xem

1 Like

để em thử , hè hè, cảmpn7 ạ

kali dưới này bản củ rồi
Bạn thay đổi sources.list
deb http://old.kali.org/kali moto main non-free contrib
# For source package access, uncomment the following line
# deb-src http://old.kali.org/kali moto main non-free contrib
sau đó phải cài software center
$apt-get install software-center
rồi mới cài được ibus :smiley:

1 Like

cảm ơn bạn , mình sẽ thử

gõ lệnh sudo apt update, sau đó cài ibus unikey bình thường nha

Xài ibus-bamboo đi ông :)))

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?