Dữ liệu khi cài linux bằng usb

Mọi người cho em hỏi là em tạo live boot linux bằng usb nhưng khi rút usb ra là mất hết giữ liệu vậy có cách nào để sử dụng usb đấy mà khi rút ra dữ liệu vẫn còn không ạ.

Không có cách nào vì live boot mục đích không phải là để sử dụng có tạo ra dữ liệu như một hệ điều hành hoàn chỉnh, mà để khởi động lên làm quen với hệ điều hành.

Bạn phải cài distro bạn đang dùng live USB vào máy thì mới lưu được vào ổ cứng. Mặc định Live USB bình thường dữ liệu không lưu vào ổ cứng. Nếu bạn vẫn cứ muốn lưu phải mount (gõ lệnh mount thủ công) phân vùng ổ cứng trên máy bạn, xem thấy đã mount tành công, và tiếp theo là lưu vào phân vùng được mount đó. Bấy giờ, dữ liệu sẽ không mất khi bạn tắt máy.

6 Likes

Theo như hiểu biết đơn giản thì khi bạn chạy Live USB thì dữ liệu đc lưu vào RAM và sẽ gải phóng khi rút USB,tắt nguồn, khởi động lại.Muốn lưu lại thì k khó.Bạn cài OS lên USB , sau đó dùng bình thuờng thôi

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?