So sánh react và linux

Hi there, em cảm thấy react và linux có vài điểm tương đồng nhưng không biết có đúng không? angular, vue, Svelte có tương tự không?!

  • Linux hiện tại rất lớn có nhiều distro. Nhưng phần lớn đều do cộng đồng hoặc một công ty nào đó không liên quan đến ông Linus Torvalds, em từng đọc được một thống kê chỉ ra rằng thực tế hệ sinh thái linux hiện nay thì tổng lượng code của ông Linus Torvalds chiếm chưa đến 1%. Năm 1991 ông ra mắt kernel của linux rồi open source nó, để nó tự phát triển.
  • Facebook chỉ làm phần core của react, những thứ tạo nên hệ sinh thái react đều không phải do facebook làm, VD: reactrouter.com, nextjs, react-icons, swr, react query …
1 Like

1 điều cơ bản nhất mà bạn bỏ qua là Linux là họ các hệ điều hành, còn React thì không.

3 Likes

Dạ cái đó thì em biết ạ, nhưng em quan tâm đến khía cạnh cách nó được vận hành và phát triển, maintain trong tương lai.

Ồ, tương lai như thế nào thì ai mà biết được :kissing:

Đã có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao Linux hay React được ra đời chưa :kissing:

1 Like

Hiện tại là như những gì em trình bày ở trên đó anh, VD bây giờ anh làm một app frontend hoàn chỉnh, thì trong đó chắc khoảng 30-40% code react gốc do chính facebook làm, còn lại phải cài thêm thư viện ngoài qua package manager (yarn, npm). Mà những thư viện đó lại build trên core của react gốc thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức khác.

Linux ra đời vì giá bản quyền UNiX đắt ạ, ông Linus Torvalds cay cú nên mới tạo ra linux “đạo” từ Unix, nhưng linux thuở sơ khai không nhiều tính năng và đẹp lung linh như Ubuntu, mint, centOS, … như bây giờ.
Nguyên nhân react ra đời thì em không biết, chắc do web SSR làm bằng JQuey hết thời :grin:, nhưng motif của react vẫn giống linux. Team dev facebook như ông Linus Torvalds, kernel linux như những những dòng code react core chính chủ facebook (react.fragment, hook, …) và distro linux tương đương với vô số thư viện framework được tạo ra dưạ trên kiến trúc, partten của thư viện react (nextjs, router dom, vài cái custom hook nữa …)

open source nào phát triển thì cũng sẽ có các thư viện do cộng đồng đóng góp thôi bạn :smiley:

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?