ubuntu

Topic Replies Activity
Cách fix lỗi không thể cài đặt ubuntu 6 October 27, 2022
Ubuntu không kết nối được mạng 2 October 6, 2022
Thắc mắc về Ubuntu và Windows 10 23 August 18, 2022
Có thể tạo thêm phân vùng sau khi cài đặt xong Ubuntu? 4 July 24, 2022
Ubuntu bị đứng ở màn hình Grub mỗi khi khởi động 1 June 29, 2022
Có thể clone Ubuntu từ chuẩn UEFI sang MBR (Legacy) không? 4 June 28, 2022
Bộ nhớ Ubuntu bị đầy sau 1 đêm mặc dù không làm gì 9 May 10, 2022
Tạo 1 file với đường dẫn không tồn tại trong Linux 2 March 16, 2022
Cài ibus-unikey trong Ubuntu 2 March 12, 2022
Màn hình hạt mè khi dùng ubuntu 1 January 20, 2022
Lỗi khi dùng thư viện graphic trên linux 5 January 6, 2022
Có nên xóa file cache của web, soft,... trên ubuntu? 4 November 23, 2021
Bị mất windows khi cài ubuntu 6 November 10, 2021
Cài virtual box trên ubuntu gặp sự cố tại Configure Secure Boot 2 November 1, 2021
Lỗi khi cài ubuntu: No EFI System Partition was found 3 October 21, 2021
Firefox trên ubuntu không xem video trên facebook được 18 October 20, 2021
Cách tắt hoàn toàn Ubuntu 20.04 13 October 4, 2021
Config Xdebug tại sao không chạy? 6 September 19, 2021
Webserver + DeepWeb + Ubuntu 1 September 15, 2021
Không cài được woeusb trên Ubuntu 5 August 24, 2021
Hướng dẫn cài đặt ubuntu 10 August 24, 2021
Không vào được windows sau khi cài Ubuntu 6 August 19, 2021
Có nên cài Ubuntu để code C 3 July 23, 2021
Teminal Ubuntu và Linux 10 July 21, 2021
Phân quyền trong Ubuntu 4 July 15, 2021
Câu lệnh trong ubuntu và vim 3 July 11, 2021
Làm sao để lấy file lưu trong ubuntu từ window 5 June 14, 2021
Chỉnh font size trong VSCode 2 June 10, 2021
Lỗi "Failed to parse time specification" khi thiết lập thời gian trên ubuntu 7 June 1, 2021
Thắc mắc về việc compile kernel trong ubuntu 7 May 24, 2021
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?