ubuntu

Topic Replies Activity
Config Xdebug tại sao không chạy? 6 September 19, 2021
Webserver + DeepWeb + Ubuntu 1 September 15, 2021
Không cài được woeusb trên Ubuntu 5 August 24, 2021
Hướng dẫn cài đặt ubuntu 10 August 24, 2021
Không vào được windows sau khi cài Ubuntu 6 August 19, 2021
Có nên cài Ubuntu để code C 3 July 23, 2021
Teminal Ubuntu và Linux 10 July 21, 2021
Phân quyền trong Ubuntu 4 July 15, 2021
Câu lệnh trong ubuntu và vim 3 July 11, 2021
Làm sao để lấy file lưu trong ubuntu từ window 5 June 14, 2021
Chỉnh font size trong VSCode 2 June 10, 2021
Lỗi "Failed to parse time specification" khi thiết lập thời gian trên ubuntu 7 June 1, 2021
Thắc mắc về việc compile kernel trong ubuntu 7 May 24, 2021
Code PyQt5 bị core dumped khi thêm thư viện OpenCV 2 April 29, 2021
Cách mở VSCode bằng terminal ubuntu 2 April 25, 2021
Câu lệnh hiển thị như task manager trên ubuntu 3 April 25, 2021
Hệ điều hành Ubuntu không còn hỗ trợ kiến trúc 32bit 16 April 6, 2021
Phím tắt thay đổi ngôn ngữ bàn phím trên ubuntu 5 March 18, 2021
Có cách nào cài thẳng Ubuntu bằng ổ cứng không? 4 March 2, 2021
Hỏi cách cài đặt ubuntu vào ổ cứng từ một máy tính khác 10 March 1, 2021
Lỗi Ổ cứng trên Ubuntu 4 December 22, 2020
Khắc phục Ubuntu thường xuyên bị treo? 17 November 11, 2020
Cách sửa lỗi boot Ubuntu từ Grub rescue 3 November 11, 2020
Giúp khắc phục lỗi không vào được ubuntu 2 November 6, 2020
Lỗi syntax bash trên ubuntu 8 November 3, 2020
Thắc mắc về lựa chọn device for boot loader installation 31 May 24, 2020
Cần giúp đỡ về cách cài driver trên ubuntu 20.04 LTS 5 September 21, 2020
Ubuntu không truy cập được Internet 2 September 10, 2020
Lỗi khi cài đặt Ubuntu: đứng máy sau khi chọn usb boot 13 August 19, 2020
Lỗi khi cài x-unikey 20 August 16, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?