ubuntu

Topic Replies Activity
Hệ điều hành Ubuntu không còn hỗ trợ kiến trúc 32bit 16 April 6, 2021
Phím tắt thay đổi ngôn ngữ bàn phím trên ubuntu 5 March 18, 2021
Có cách nào cài thẳng Ubuntu bằng ổ cứng không? 4 March 2, 2021
Hỏi cách cài đặt ubuntu vào ổ cứng từ một máy tính khác 10 March 1, 2021
Không cài được woeusb trên Ubuntu 4 February 18, 2021
Lỗi Ổ cứng trên Ubuntu 4 December 22, 2020
Khắc phục Ubuntu thường xuyên bị treo? 17 November 11, 2020
Cách sửa lỗi boot Ubuntu từ Grub rescue 3 November 11, 2020
Giúp khắc phục lỗi không vào được ubuntu 2 November 6, 2020
Lỗi syntax bash trên ubuntu 8 November 3, 2020
Thắc mắc về lựa chọn device for boot loader installation 31 May 24, 2020
Cần giúp đỡ về cách cài driver trên ubuntu 20.04 LTS 5 September 21, 2020
Ubuntu không truy cập được Internet 2 September 10, 2020
Lỗi khi cài đặt Ubuntu: đứng máy sau khi chọn usb boot 13 August 19, 2020
Lỗi khi cài x-unikey 20 August 16, 2020
Gặp lỗi khi cài Checkra1n trên ubuntu 11 August 12, 2020
Gặp lỗi khi cài Checkra1n trên ubuntu (P2) 3 August 12, 2020
Đặt lại ubuntu về trạng thái ban đầu như mới cài đặt 1 August 9, 2020
Cài ubuntu tới bước chọn ổ cứng thì không load được 7 August 7, 2020
Ubuntu đếm số uid 9 August 6, 2020
Lỗi crash chrome, treo máy trên ubuntu 16.04 7 June 17, 2020
Lỗi cài đặt Ubuntu 1 July 10, 2020
Tìm thư mục chứa ảnh của icon trong Ubuntu 2 July 8, 2020
Lỗi cài checkra1n trên ubuntu 11 June 11, 2020
Lỗi không thể cài đặt Ubuntu 14 May 24, 2020
Mở rộng phân vùng chứa Ubuntu khi dual-boot 2 May 21, 2020
Làm thế nào để tạo và sử dụng nhiều phân vùng trên Ubuntu Linux? 3 May 19, 2020
Xóa python trong ubuntu, mất terminal, mất hết file 5 May 16, 2020
Lỗi khi install bằng lệnh trên Ubuntu 1 May 13, 2020
Ubuntu 18.04 auto turn on airplane mode 1 April 17, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?