Chỉnh font size trong VSCode

Mn chỉ giúp em cách chỉnh kích cỡ chữ background của VSCode với. Làm sao để cỡ chữ mấy cái thanh công cụ kia to ra ạ. Cảm ơn mn nhiều

Mở settings.json lên rồi thêm (nếu chưa có)
"window.zoomLevel": 1.4,
Sửa 1.4 thành số khác tùy thích

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?