Lỗi khi dùng thư viện graphic trên linux

Chào mọi người,có bác nào sử dụng thư viện graphic trên linux sau khi run chương trình tầm 10s console của chương trình mất không ạ.

Lỗi:xcb] Unknown sequence number while processing queue
[xcb] Most likely this is a multi-threaded client and XInitThreads has not been called
[xcb] Aborting, sorry about that.
demo: …/…/src/xcb_io.c:260: poll_for_event: Assertion `!xcb_xlib_threads_sequence_lost’ failed.

Mong các bác giúp em cái.thanks

Mình đoán trong code có lệnh chạy 5 giây rồi đóng thì phải. Bạn lấy mã nguồn trên mạng về, không chia sẻ mã nguồn lên đây ai hiểu chương trình bạn chạy cái gì mà đi hỏi một câu mà nếu bạn ngồi đọc lại thì đố ai hiểu bạn hỏi gì.

Cho nên, hãy cung cấp thêm thông tin: cái này là cái gì, thư viện này ở đâu ra, hoặc phần mềm gì đang chạy… Chứ bắt người ta làm thầy bói rồi trả lời => lạ quá lạ.

5 Likes

Mình xin lỗi,bạn xem thử code mình với.thanks bạn

Ok,chắc do mình để delay 5s

cho mình hỏi cách khắc phục icon của sau khi chạy ra consolse thì nó k hiện ở thanh công cụ ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?