Webserver + DeepWeb + Ubuntu

Chào mn! Mình đang tạo 1 site trên deepweb. Mình sử dụng nginx và ubuntu để tạo webserver.

Test thử thì mình thấy khi điện thoại và pc cùng truy cập (2 thiết bị truy cập cùng lúc) thì trên điện thoại kiểu luôn phải chờ pc chạy xong thì nó mới chạy đc.

Mình không rõ là webserver mình tạo nó nguyên tắc phải thế (kiểu chỉ tiếp nhận từng thằng 1, thằng này xong thì thằng kia đến lượt) hay là do mình tạo webserver trên laptop không phải chuyên dụng để chạy server nên bị chậm.

Cao nhân nào biết trả lời giúp để mình hiểu rõ với ạ. Tại trước giờ toàn thuê hosting, nếu tạo webserver thì cũng chỉ để test project trên máy có một mình truy cập nên không biết như nào. Mình cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?