Phân quyền trong Ubuntu

Mình đang làm 1 dự án symfony mà nó bị lỗi permission bên vendor. Khi mình test trong docker thì tệp của nó có phân quyền là drwxrwxrwx mà bên ngoài docker thì nó là -rwxrwxrwx.
Làm thế nào để permission từ ‘-’ thành ‘d’ vậy ạ? Mình cám ơn ạ!

d là directory, - là file
bạn đang so sánh quyền của 2 đường dẫn khác nhau, không liên quan gì nhau cả

4 Likes

Ý mình muốn nói là liệu có thể permission tù ‘-rwxrwxrwx’ thành ‘drwxrwxrwx’ ko á?

được, nếu bạn có thể biến file đó thành 1 cái thư mục

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?