Không cài được woeusb trên Ubuntu

Mọi người giúp với, em muốn cài woeusb nhưng dùng command dưới thì không được ạ

Ảnh

$ sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
$ sudo apt update
$ sudo apt install woeusb

WoeUSB chưa có PPA hỗ trợ Ubuntu 18.04 của bạn, chỉ có tới Ubuntu 16.04 mà thôi. Do đó, phiền bạn download file .deb về cài đặt vậy, click vào đây để vào trang download file .deb.

1 Like

a oi e ko tai dc file .deb

nếu ông muốn tạo usb boot thì có thể dùng GNOME Disks hoặc GPart thay cho woeusb, 2 cái này tạo boot linux thì ok, còn tạo boot window thì mình cũng làm mấy lần có khi được khi không

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?