life

Topic Replies Activity
5 thứ giúp bạn có thể trở thành một lập trình viên điềm tĩnh hơn 5 January 14, 2022
Thảo luận về bằng cấp - công việc - và cuộc sống 40 August 29, 2019
Góc tâm sự: Cảm thấy không còn động lực code 8 August 2, 2019
Mải kiếm tiền thời sinh viên, tôi giờ thua kém vợ nhiều lần
fun
2 April 15, 2018
Chia sẻ thời gian biểu học tập + làm việc + thể thao của mọi người
fun
62 November 17, 2017
Bạn đang là ai và bạn muốn trở thành người như thế nào? 6 October 8, 2017
#firstsevenfailures của coder là gì? 1 August 22, 2016
[Tâm sự] Bế tắc trong thời gian đầu làm việc 8 June 6, 2016
Đôi khi cắm đầu ngồi code là cách … ngu nhất để giải quyết vấn đề 5 May 28, 2016
Tư duy tích cực, cách thực hiện ước mơ - Nguyễn Thành Nhân 1 May 11, 2016
10 Chiến thuật giúp bạn làm việc thông minh hơn 1 April 3, 2016
Trợ giúp tư vấn tìm cảm hứng học IT
fun
23 September 19, 2015
Trong các ngày lễ, tết bạn thường làm gì 14 September 4, 2015
Rap: Don't Stay In School - Boyinaband - Vietsub 69FACT 2 November 24, 2015
Sửa dụng email miễn phí để phạm tội 4 August 15, 2015
Chuyện "ăn nhanh"
fun
7 May 25, 2015
Chỉ là rủ đi cà phê thôi mà
fun
3 May 24, 2015
Trồng cây gì, nuôi con gì?
fun
11 May 4, 2015
Sống ... "ngược"
fun
4 May 1, 2015
Lên đại học thì ... học "đại"
fun
3 April 30, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?