Mải kiếm tiền thời sinh viên, tôi giờ thua kém vợ nhiều lần

https://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/tieu-dung/ma-i-kie-m-tie-n-tho-i-sinh-vien-toi-gio-thua-ke-m-vo-nhie-u-la-n-3736872.html
Đọc để biết thêm thôi, không bình luận gì cả.

2 Likes

Chỉ thấy buồn cười thôi. Phải mình thì học thêm khóa nấu ăn nữa là không còn gì phải suy nghĩ.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?