Lên đại học thì ... học "đại"

Linh tinh đi học “đại” học :smile:

http://www.bachvankim.ninja/len-dai-hoc-thi-hoc-dai/

5 Likes

Đại học như thế này hèn chi các ông thầy ở trường cấp 3 em thường xuyên thốt rằng :

Học đi con, học đi, mai mốt lên đại học mới thấy cái lợi của việc con cố gắng.

Đúng là lợi thật :smiley:

5 Likes

Nếu mình bị học lại thì mình sẽ siêng hơn. May mắn cuối cùng cũng học xong ĐH :joy:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?