Chỉ là rủ đi cà phê thôi mà

Mới lượm lặt được câu chuyện này trên facebook.

http://www.bachvankim.ninja/lam-tinh/

8 Likes

vãi làm … " tình "

1 Like

nhiều khi đối phương không nghĩ như vậy đâu ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?