share   videos


Topic Replies Activity
[Tổng hợp] tất cả các video trên Dạy Nhau Học 5 April 24, 2016
About the videos category 1 October 14, 2014
Tổng hợp Video học lập trình c# cơ bản 2 August 9, 2020
Tổng hợp Video học lập trình java cơ bản 7 August 9, 2020
Tổng hợp Video học lâp trình go 1 July 26, 2020
Những trò "hack" nghịch hay ho bá đạo mà bạn có thể làm với Chrome Developer Tools - Tôi đi code dạo 6 July 16, 2020
Thuật toán là gì? Lập trình viên có cần biết thuật toán không? 1 June 11, 2020
Chia sẻ 15 năm kinh nghiệm về Dữ liệu và Giải thuật 1 April 10, 2020
Từ bỏ đế chế Facebook để làm Startup nhỏ là vì sao? 1 April 10, 2020
Hướng dẫn cài Zoom để họp, học và luyện tiếng Anh Online 5 April 4, 2020
Trải nghiệm THẤT BẠI là cái hay nhất khi làm GAME 1 March 30, 2020
AI (Artificial Intelligence) có đang bị tâng bốc quá đà? 1 March 19, 2020
Hướng dẫn sử dụng Flashcards với TinyCards 21 August 1, 2019
Định vị lợi thế của Automation Testing so với Manual Testing? 1 March 9, 2020
CTO nghĩa là Code như devs, Test như QC, Deploy như DevOps? 1 March 4, 2020
Hướng dẫn thiết kế giao diện bằng Python 30 February 28, 2020
Video Ngôn Ngữ C - 15 - Lệnh Switch với ký tự 36 July 7, 2016
Video hướng dẫn JavaScript cho người mới bắt đầu 4 June 23, 2019
Học quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL (DBA) cho người mới bắt đầu 1 June 22, 2019
Tìm hiểu về Single Responsibility Principle (SRP) trong SOLID principles 5 June 16, 2019
Hướng dẫn thuật toán Quicksort 12 April 30, 2019
Giải bài 27 Remove Element O(N) 6 April 29, 2019
Topic tổng hợp các video chia sẻ về interview của ltd 6 April 27, 2019
Giải bài 407 trapping rain water II O(N^2) 2 April 16, 2019
Giải bài 42 trapping rain water O(N) 3 April 16, 2019
Giải bài 189 Rotate Array O(N) 9 April 12, 2019
Giải bài 15 3sum O(N^2) 6 April 10, 2019
Chia sẻ VIDEO hướng dẫn xây dựng ứng dụng Java Swing 2 March 13, 2019
Giải bài 01 Two Sum O(N) 4 January 23, 2019
Giải bài 125 valid palindrome O(N) 1 January 20, 2019
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?